Droga krajowa, trasa, DK 38 - utrudnienia, budowa, przebieg, mapa

Droga krajowa 38 przebieg drogi

GRANICA PAŃSTWA - PIETROWICE - GŁUBCZYCE - KĘDZIERZYN-KOŹLE /DROGA 45/

Droga krajowa 38 długość

Droga krajowa Planowana długość całkowita drogi Droga krajowa 38 wynosi 42.

Droga krajowa 38 mapa drogi

Droga krajowa 38 utrudnienia

Droga Województwo Opis utrudnienia
38 opolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 1.270
Długość utrudnienia: 1.480
Miejsce utrudnienia: Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)
Początek utrudnienia: 2018-05-28 14:00:00
Planowany koniec: 2018-08-31 15:00:00
Szczegółowy opis: Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym.
38 opolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 2.750
Długość utrudnienia: 11.823
Miejsce utrudnienia: m. Mokre Kolonia - Głubczyce
Początek utrudnienia: 2018-06-25 07:00:00
Planowany koniec: 2018-07-07 18:00:00
Szczegółowy opis: Grabienie i zbieranie skoszonych traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót.
38 opolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 41.800
Długość utrudnienia: 0.187
Miejsce utrudnienia: m. Reńska Wieś
Początek utrudnienia: 2018-05-10 08:00:00
Planowany koniec: 2018-07-31 18:00:00
Szczegółowy opis: Roboty ziemne na poboczach.Rozbudowa drogi krajowej nr 45 W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00.