Droga krajowa, trasa, DK 79 - utrudnienia, budowa, przebieg, mapa

Droga krajowa 79 przebieg drogi

WARSZAWA - KOZIENICE - ZWOLEŃ - SANDOMIERZ - POŁANIEC - NOWE BRZESKO - KRAKÓW - TRZEBINIA - CHRZANÓW - JAWORZNO - KATOWICE - CHORZÓW - BYTOM WARSZAWA /WĘZEŁ MARYNARSKA - WĘZEŁ WARSZAWA LOTNISKO/

Droga krajowa 79 długość

Droga krajowa Planowana długość całkowita drogi Droga krajowa 79 wynosi 450.

Droga krajowa 79 mapa drogi

Droga krajowa 79 utrudnienia

Droga Województwo Opis utrudnienia
79 mazowieckie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 108.155
Długość utrudnienia: 35.883
Miejsce utrudnienia: Zwoleń - Ożarów (Zwoleń - gr. woj.)
Początek utrudnienia: 2018-07-07 07:00:00
Planowany koniec: 2018-07-27 17:00:00
79 świętokrzyskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 273.600
Długość utrudnienia: 0.400
Miejsce utrudnienia: miejscowość Grotniki Małe
Początek utrudnienia: 2018-07-03 10:00:00
Planowany koniec: 2018-07-31 15:00:00
79 małopolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 292.493
Długość utrudnienia: 38.657
Miejsce utrudnienia: Piotrowice - Pobiednik Wielki
Początek utrudnienia: 2018-07-04 08:00:00
Planowany koniec: 2018-07-31 18:00:00
Szczegółowy opis: Koszenie trawy w pasie drogowym - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące
79 małopolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 351.550
Długość utrudnienia: 37.810
Miejsce utrudnienia: Kraków - Chrzanów
Początek utrudnienia: 2018-07-05 07:00:00
Planowany koniec: 2018-07-20 15:00:00
Szczegółowy opis: Utrudnienia związane z koszeniem poboczy oraz oczyszczaniem kratek odwadniających, zajęta lewa lub prawa strona drogi, lokalne ograniczenia prędkości, możliwe ręczne sterownia ruchem oraz krótkotrwałe zatrzymania ruchu. Utrudnienia na kierunku Kraków - Chrzanów oraz Chrzanów - Kraków
79 małopolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 363.500
Długość utrudnienia: 0.100
Miejsce utrudnienia: Nawojowa Góra
Początek utrudnienia: 2018-05-25 07:00:00
Planowany koniec: 2018-07-29 18:00:00
Szczegółowy opis: Przebudowa rowu m. Nawojowa Góra, zwężenie po lewej stronie drogi na kierunku Zabierzów - Krzeszowice, w razie konieczności ręczne sterowanie ruchem oraz krótkotrwałe czasowe wstrzymanie ruchu.
79 małopolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 380.559
Długość utrudnienia: 0.000
Miejsce utrudnienia: Trzebinia
Początek utrudnienia: 2018-06-21 07:00:00
Planowany koniec: 2018-09-30 18:00:00
Szczegółowy opis: Przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo w ciągu DK 79 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini wraz z przebudową pozostałych elementów pasa drogowego -objazd poprowadzony został ulicami: Puławskiego – Dąbrowskiego – Św. Stanisława. Objazd dla komunikacji zbiorowej odbywającej się droga DK 79 (ul. Kościuszki) zaplanowany został poprzez ul. Dworcową i ul. Ochronkową. Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy zastępczy przystanek w ciągu ul. Św. Stanisława. Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79. ,
79 małopolskie Typ utrudnienia: Roboty drogowe
Kilometr drogi: 381.140
Długość utrudnienia: 0.600
Miejsce utrudnienia: Trzebinia
Początek utrudnienia: 2018-02-12 13:00:00
Planowany koniec: 2018-11-09 16:00:00
Szczegółowy opis: Zamknięcie wiaduktu przechodzącego nad torami PKP i ul. Dworcową. Planowany termin zakończenia prac przy całkowitym zamknięciu wiaduktu - 06.08.2018 r. Objazd dla pojazdów do 7 ton: Trzebinia ul. J.Słowackiego-ul. Trzebińska-ul. Topolowa-ul. Europejska. Objazd dla pojazdów powyżej 7 ton: Trzebinia-Młoszowa-Dulowa-Wola Filipowska-Krzeszowice-Tenczynek-węzeł Rudno-A4-węzeł Chrzanów-DK79.