Co to jest transport drogowy?

Co to jest transport drogowy?

Transport drogowy jest jednym z najpopularniejszych rodzajów transportu. Jego podstawą są tzw. kołowe środki transportu, czyli m.in. samochody ciężarowe. Polega on na przewozie osób lub towarów po drogach lądowych. Nie ma tutaj głębszej filozofii - przewóz odbywa się z punkt A do punktu B. Jest to rozwiązanie, które posiada wiele zalet, ale również wad.

Rejestrowana działalność gospodarcza


Działalność gospodarcza polegająca na przewozie osób lub towarów określana jest mianem transportu drogowego. Są to inaczej usługi spedycyjne, które realizowane są dzięki odpowiednio dobranym środkom transportu. Wybór zależy od typu prowadzonej działalności, a także długości trasy. Dla przykładu - ludzie przewożeni są busami pasażerskimi, a produkty samochodami dostawczymi.
Transport drogowy jest regulowany poprzez Ustawę o transporcie drogowym. Jest to zbiór norm oraz przepisów, które narzucają na właścicieli firm transportowych sporą ilość obowiązków. Warto podkreślić, że każde naruszenie bezpośrednio związane jest z karą np. finansową.

Można wyróżnić:


- Krajowy transport drogowy, który odbywa się wyłącznie na terenie danego państwa. Jest to szczególnie istotne podczas planowana tras. Firma, która specjalizuje się w transporcie krajowy nie może nawet jednorazowo zrealizować przewozu międzynarodowego, gdyż byłoby to naruszeniem przepisów. W żadnej sytuacji nie można przekraczać terytorium danego kraju. Ponadto wykorzystywane pojazdy również muszą być zarejestrowane w danym państwie.
- Międzynarodowy transport drogowy zezwala na przewóz towarów lub osób pomiędzy różnymi państwami. Trasy mogą więc być planowanie zupełnie swobodnie. Istotne jest jednak to, aby transportowany ładunek przekroczył granicę państwa. Tylko wtedy mamy do czynienie z transportem międzynarodowym.

Inspekcja Transportu Drogowego


Inspekcja Transportu Drogowego jest organem, który kontroluje uczestników transportu drogowego. Jego zadaniem jest eliminacja wszelkich nieprawidłowości oraz wyłapywanie rażących naruszeń. Inspektorzy przeprowadzają często losowe kontrole drogowe. Sprawdzają oni podczas nich m.in. stan pojazdu, rodzaj załadunku, ciężar załadunku, a także wiele innych. Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego mają przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa. Dzięki nim można również ograniczyć ilość zjawisk degradujących środowisko naturalne, czy też drogi. Organ ten przeciwdziałania łamaniu przepisów prawa, a także chroni innych uczestników ruchu drogowego przed zjawiskami patologicznymi. Podjęte działania są również przydatne w przypadku pojawienia się nieuczciwej konkurencji.
Częstym problemem polskiego transportu drogowego są przeciążone pojazdy. Waga przewożonego ładunku znacząco przewyższa wartość maksymalną. Właśnie dlatego w wielu miejscach można spotkać się z wagą preselekcyjną.

Uprawnienia transportowe


Osoby, które planują świadczyć usługi transportowe muszą posiadać niezbędne uprawnienia. Licencja upoważnia do świadczenia usług przewozowych w celach zarobkowych. Ważne jest, aby zgłosić się do odpowiedniego starostwa. Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje się siedziba naszej działalności. Warto podkreślić, że licencja nie jest udzielana dożywotnio, a wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Przedział czasowy wynosi od 2 do 50 lat. Uprawnienie nie zostaną przyznane osobie karanej, czy też takiej, która straciła uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu usług transportowych.
Bardzo ważne jest to, aby przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem posiadała kompetencje zawodowe związane z charakterem działalności.

Rodzaje transportu drogowego


Transport drogowy dzieli się na trzy podstawowe odmiany. Rodzaj transportu musimy określić już podczas zakładania działalności gospodarczej.

Wyróżnia się:

1. Transport dedykowany, który polega na przewozie ładunków zajmujących całą przestrzeń ładunkową. Oznacza to, że przewozimy towar dla jednego zleceniodawcy. Nie możemy więc w jednym pojeździe przewozić ładunków od przedsiębiorstw X oraz Y. Dzięki temu posiadamy stuprocentową kontrolę nad przewożonym towarem.
2. Transport drobnicowy jest przeciwieństwem transportu dedykowanego. Swobodnie zarządzamy przestrzenią ładunkową. W pojeździe możemy przewozić ładunki pochodzące od różnych zleceniodawców. Warto jednak wiedzieć, że przesyłki drobnicowe są nadawane z jednego punktu.
3. Transport w doładowaniu polega na załadunku towaru zleceniodawcy, jeśli w samochodzie znajduje się wolna przestrzeń ładunkowa. Ładunek zostanie odebrany przez klienta w miejscu, który znajduje się na pokonywanej przez nas trasie. Wyróżnia się tutaj kilku miejsc nadania ładunków.