Do kogo się zwrócić o postawienie znaku drogowego?

Do kogo się zwrócić o postawienie znaku drogowego?

Wniosek o postawienie znaku drogowego można złożyć do podmiotu odpowiedzialnego za organizację ruchu i bezpieczeństwo na danej drodze. Chcesz, aby na wybranym odcinku jezdni stanął znak drogowy lub zauważyłeś uszkodzony drogowskaz? Możesz złożyć odpowiedni wniosek do zarządcy drogi. Jeśli zgłoszenie będzie zasadne, zarządca jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań w tym kierunku.

Postawienie znaku drogowego – kto zarządza ustawieniem drogowskazów?

Za ustawienie znaków drogowych na poszczególnych odcinkach dróg odpowiadają przede wszystkim zarządcy dróg lub ich właściciele – w przypadku posesji prywatnych. Zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym za zarządzanie ruchem i oznakowaniem dróg odpowiadają następujące podmioty:[1]

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych.
  • Marszałek Województwa – w przypadku dróg wojewódzkich.
  • Starosta – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.
  • Prezydent Miasta – dla dróg publicznych na terenach miejskich.
  • Zarządca drogi – dotyczy dróg wewnętrznych oraz terenów osiedli prywatnych.

Za postawienie znaku drogowego odpowiada nie tylko zarządca drogi, lecz także podmiot odpowiedzialny za zarządzanie ruchem drogowym oraz inwestor, który realizuje przedsięwzięcie powiązane z robotami drogowymi. Szersze wyjaśnienie kwestii dotyczące tego, kto może postawić znak drogowy, znajdziesz w artykule: https://znakidrogowe24.pl/pl/blog/11.

Jak napisać wniosek o postawienie znaku drogowego? Najważniejsze informacje

Co zrobić w razie wykrycia uszkodzonego drogowskazu lub jego braku w miejscu, gdzie ów znak powinien się znajdować? Możesz złożyć wniosek o postawienie znaku bezpośrednio do zarządcy drogi lub podmiotu odpowiedzialnego za organizację ruchu na drodze. We wniosku uwzględnij kilka informacji:

  • data i miejsce sporządzenia wniosku,
  • wskazanie miejsca, gdzie znak powinien być postawiony,
  • dane wnioskodawcy wraz z czytelnym podpisem,
  • wyjaśnienie powodów, dla których postawienie znaku drogowego w danym miejscu jest zasadne.

Tak przygotowany dokument o postawienie znaku drogowego możesz wysłać bezpośrednio do zarządcy.

Gdzie zarządca może kupić znaki drogowe?

Złożenie wniosku o postawienie znaku drogowego na danym odcinku jezdni musi zostać każdorazowo rozpatrzone przez zarządcę. Jeśli prośba jest zasadna, a nowy znak może wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze, podmiot zarządzający jest zobowiązany do zakupu i montażu nowego oznakowania. Na stronie znakidrogowe24.pl można zamówić drogowskazy zgodne z aktualnymi przepisami, odporne na zewnętrzne czynniki atmosferyczne oraz dopasowane do przepisów wynikających z ustaw i rozporządzeń w kwestii rozmiarów i odblaskowości.

Podmiot odpowiedzialny za postawienie znaku drogowego powinien też znać przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach[2].

Jak postawić znak drogowy? Sprawdź poradnik: https://motopodprad.pl/jak-postawic-znak-drogowy/

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970980602

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032202181