Jakie zdjęcie do prawa jazdy 2020 - ile zdjęć?

Jakie zdjęcie do prawa jazdy 2020 - ile zdjęć?

Jednym z warunków podczas składania wniosku o wydanie prawa jazdy jest załączenie aktualnego zdjęcia. Mogłoby się wydawać, że sprawa jest dość prosta, ale należy pamiętać, że nie może to być dowolne zdjęcie. Musi spełniać szereg wymogów i wytycznych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Aby uniknąć sytuacji, w której urzędnik odmówi przyjęcia naszego wniosku ze względu na nieodpowiednie zdjęcie do prawa jazdy, warto zapoznać się informacjami dotyczącymi tego jak powinno ono wyglądać.

Zdjęcie do prawa jazdy - jak łatwo wykonać?


Można oczywiście pójść do fotografa i wydać 35-40 złotych, ale jest to mało wygodne rozwiązanie i przede wszystkich nie najtańsze. Zdjęcie do prawa jazdy można wykonać za 19 złotych przy pomocy polskiego serwisu Passport Photo Online, który daje możliwość zakupienia zdjęcia do prawa jazdy (tutaj) oraz do innych dokumentów. Dostępne są także aplikacje mobilne na Androida i iPhona.

Serwis daje możliwość zamówienia wersji zdjęcia online, które można sobie samemu wydrukować lub zamówienie wersji papierowej, która w ciągu trzech dni trafi do nas do domu. Ten obcojęzycznie wyglądający z nazwy serwis, podobnie jak powyższe aplikacje są stworzone przez polską firmę, więc nie musimy obawiać się, że zdjęcie nie dojdzie albo pojawią się kłopoty z kontaktem lub komunikacją.

Dzięki serwisowi nie musimy myśleć o żadnych wymaganiach (poniżej przedstawiamy ich listę), gdyż wszystkim oraz zgodnością zdjęcia z wymogami zajmą się pracownicy Passport Photo Online.

Zdjęcie do prawa jazdy - jak powinno wyglądać?


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa bardzo dokładnie precyzuje jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy. Zapoznanie się z rządowymi wytycznymi nie wymaga dużo czasu, a dzięki temu będziemy mieli pewność, że dostarczona przez nas fotografia spełnia wszystkie wymogi, a wniosek o wydanie prawa jazdy zostanie przyjęty.

Wskazania dotyczące zdjęcia do prawa jazdy dotyczą zarówno parametrów czysto technicznych, takich jak: wymiary, kolor czy wielkość pliku w przypadku wersji cyfrowej, a także kwestii związanych z samą osobą osobą fotografowaną - kierunku, w którym ma być zwrócona twarz, nakrycia głowy czy noszenia okularów.

Zdjęcie do prawa jazdy - wytyczne dotyczące osoby fotografowanej


Prawodawca bardzo precyzyjnie określa jak ma wyglądać osoba na zdjęciu do prawa jazdy. Aby zdjęcie było prawidłowe powinno przedstawiać:
twarz skierowaną w kierunku obiektywu, w pozycji tzw. frontalnej;
całą głowę i wizerunek nie dalej niż do górnej części barków;
twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, mieć naturalny wygląd (bez uśmiechu), z zamkniętymi ustami;
otwarte, nieprzesłonięte włosami oczy.

Ponadto bardzo jasno określona jest kwestia nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami u osoby fotografowanej. Co do zasady obie rzeczy na zdjęciu do prawa jazdy są zabronione. Okulary dopuszcza się jedynie w przypadku wrodzonej lub nabytej wady wzroku i należy wówczas dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności wynikające z tej wady. Dodatkowo podobne zdjęcie w okularach należy mieć w dokumencie tożsamości.

Jeśli chodzi o nakrycie głowy, dopuszczalne jest to noszone zgodnie z zasadami wyznawanej religii. Jednak tu też mamy pewne obwarowania - nakrycie nie może przysłaniać twarzy, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce, a także jak w przypadku okularów - podobne zdjęcie z nakryciem głowy musi widnieć w dokumencie tożsamości.

Informacje dotyczące parametrów zdjęcia


Przepisy stanowią, iż zdjęcie do prawa jazdy powinno mieć wymiary 35x45 mm (szerokość x wysokość), musi być zrobione na jasnym tle i być kolorowe (niedopuszczalna jest fotografia czarno-biała ani inne warianty). Ponadto musi być ostre (bez widocznych pixeli), nie może być prześwietlone i co najważniejsze aktualne, przez co rozumie się, że zostało wykonane nie wcześniej niż pół roku przed jego dostarczeniem.

W przypadku zdjęcia dostarczonego na zewnętrznym nośniku danych, plik musi spełniać określone warunki:
rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli;
plik nie może być większy niż 100 KB;
kolorystyka skanowania: sRGB;
głębia kolorów: 24 bity.

Natomiast samo zdjęcie musi być zapisane w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej. W nagłówku EXIF należy zamieścić następujące informacje: datę wykonania oraz dane zakładu fotograficznego wykonującego zdjęcie.

Podsumowując - zdjęcie do prawa jazdy jako element niezbędny składanego wniosku o wydanie dokumentu, musi spełniać szereg wymogów i wytycznych określonych prawem. Warto się z nimi zapoznać aby nie popełnić błędów oraz uniknąć niepotrzebnych konsekwencji wynikających z dołączenia niewłaściwej fotografii.