Sprawdź, co grozi za brak ubezpieczenia nieruchomości

Sprawdź, co grozi za brak ubezpieczenia nieruchomości

Jednym z bardziej odczuwalnych skutków pożaru czy zalanie jest koszt, jaki trzeba ponieść na wykonanie remontu, odbudowanie domu, odnowienie mieszkania czy ponowne rozpoczęcie budowy. Nawet najlepsza polisa nie jest w stanie ochronić przed nieszczęśliwym zdarzeniem, ale odpowiednio dobrana pozwoli uniknąć kłopotów finansowych.

Brak ubezpieczenia na dom w budowie

Polisa chroni przed działaniem sił natury i osób trzecich. W przypadku sił natury, powstający budynek można zabezpieczyć na wypadek pożaru, zalania, powodzi, zalania wodami opadowymi, przepięcia, uderzenia pioruna czy huraganu. W przypadku działania osób trzecich zabezpieczenie będzie dotyczyło przede wszystkim kradzieży i dewastacji.

Co może się stać, jeżeli nie zostanie wykupione? Zwykle budowa domu realizowana jest na kredyt. Kredyt na budowę wypłacany jest w transzach i każda wypłacona transza już podlega oprocentowaniu i zwrotowi. Jeżeli na jednym z etapów budowy dojdzie do pożaru, to w zasadzie cała ta inwestycja jest niestety utracona. Można wówczas z bankiem ustalić dalszą procedurę kredytową i za pozostałe pieniądze wznowić prace, co będzie się wiązało z tym, że mniejsze środki zostaną zainwestowane w budowę. Można też przerwać prace, ale wówczas te pieniądze, które już zostały wypłacone i tak trzeba spłacić. Korzyść jest taka, że nie będzie trzeba spłacać całego kredytu. W przypadku kontynuowania prac trzeba liczyć się z tym, że nie starczy pieniędzy na jego wykończenie lub wyposażenie. W przypadku zaś rezygnacji z dalszej budowy inwestor pozostaje bez domu i z częścią kredytu do spłaty.

Mając ubezpieczenie domu w budowie na www.ubezpieczeniemieszkania.pl sytuacja jest zgoła inna. Pieniądze wypłacone z odszkodowania można przeznaczyć na naprawienie szkody i tym samym wrócić do etapu, na którym doszło do przerwania prac. Ubezpieczony nie musi rezygnować z dalszej budowy. Pieniądze można też przeznaczyć na nadpłacenie kredytu, co powoduje, że znacznie zmaleją odsetki, można więc nieco zaoszczędzić na kosztach związanych z samym kredytem.

Brak ubezpieczenia domu lub mieszkania

Brak ubezpieczenia zamieszkanego budynku również wiąże się z finansowymi konsekwencjami. Dom czy mieszkanie również można ubezpieczyć na wypadek działania sił natury, jak i działania osób trzecich. Ryzyka są takie same, jak w przypadku ubezpieczenia domu w budowie, a zakres powiększa się o np. ruchomości domowe. Dodatkowo, można zdecydować się na formułę All Risks, która pozwala na ubezpieczenie lokalu od wszelkich ryzyk, również tych nienazwanych.

Brak ubezpieczenia może spowodować, że dom lub mieszkanie zakupione za pośrednictwem kredytu zostanie zniszczone, a osoba, która się nie ubezpieczyła pozostanie bez dachu nad głową i zdolności kredytowej, a jednocześnie będzie miała zobowiązanie do spłaty. Nawet, jeżeli na skutek nieszczęśliwego zdarzenia nie dojdzie do szkody całkowitej tylko częściowej, to i tak wydatki na remont, naprawę, czy odkupienie utraconych rzeczy będą bardzo duże. Przy kredycie hipotecznym, spłacanych ratach i innych obciążeniach, z kredytem konsumpcyjnym może być spory kłopot, może więc zabraknąć pieniędzy na odtworzenie utraconego majątku.

Mając ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl znacznie łatwiej sobie z tym problemem poradzić. Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, a otrzymane pieniądze można przeznaczyć na naprawienie powstałych zniszczeń. Ubezpieczony nie musi zaciągać nowego kredytu ani wykorzystywać pieniędzy z domowego budżetu.