Posiadanie auta? To się nie opłaca. Sprawdź, jak mądrze finansować samochód do firmy

Posiadanie auta? To się nie opłaca. Sprawdź, jak mądrze finansować samochód do firmy

Posiadanie firmowej floty pojazdów obliguje przedsiębiorców do ponoszenia wielu kosztów – zarówno tych przewidzianych, jak i ukrytych. Ze względu na specyfikę dzisiejszego rynku motoryzacyjnego oraz kwestii podatkowo-prawnych, coraz częściej firmy poszukują innych form finansowania samochodu. Jedną z najpopularniejszych bez wątpienia wciąż pozostaje leasing finansowy i operacyjny.

Kredyt samochodowy? Przedsiębiorcy coraz rzadziej się na niego decydują
Jeszcze kilkanaście lat temu jedyną możliwą zewnętrzną opcją finansowania samochodów do firmy był kredyt inwestycyjny. Niemniej jednak wraz z rozwojem rynku CFM oferta banków i instytucji finansowych staje się coraz mniej atrakcyjna.

Spowodowane jest to m.in. długą i zawiłą procedurą przyznawania kredytu, koniecznością dokładnej weryfikacji przedsiębiorcy, znacznym zabezpieczaniu się banków – m.in. poprzez zastaw rejestrowy lub przywłaszczenie, co uniemożliwia późniejszą sprzedaż auta przez kredytobiorcę bez zgody banku. Poza tym kredyt obliguje przedsiębiorcę do spłacania wysokich comiesięcznych rat, które mogą znacząco obciążyć budżet i płynność finansową.

Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku kredytowania auta przedsiębiorca staje się jego właścicielem, co przy obecnych trendach na rynku motoryzacyjnym jest nieopłacalne. Posiadacz samochodu musi liczyć się ze znacznym ukrytym kosztem, jakim jest utrata wartości rezydualnej pojazdu w czasie jego eksploatacji, a także z koniecznością jego późniejszej odsprzedaży.

Leasing i wynajem długoterminowy coraz popularniejsze
Wciąż chętnie wybierany leasing operacyjny lub finansowy oraz coraz popularniejszy wynajem długoterminowy to obecnie najatrakcyjniejsze formy finansowania firmowego samochodu. Powodowane jest to przez transparentność kosztów, wysoką elastyczność dopasowywania oferty finansowania czy brak późniejszej konieczności wykupu auta i stawania się jego właścicielem. Firmy doceniają kompleksową ofertę, w której skład wchodzą: pełne ubezpieczenie pojazdu, komplet opon z ich wymianą, koordynacja wszelkich czynności serwisowych i naprawczych oraz wiele innych pakietów ofert finansowania, ułatwiających codzienną eksploatację samochodu.

Przykładowo, wybierając samochód na leasing w Carsmilefirmy mogą dopasowywać okres trwania umowy, wysokość wkładu własnego i wartość opcjonalnego wykupu, nie są ograniczeni limitem kilometrów, mogą dowolnie skonfigurować wybrany model auta, a także uzyskują decyzję finansowania bez wychodzenia z domu.

Warto nadmienić wysoką tarczę podatkową w przypadku leasingowania lub wynajmowania auta. W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca może odliczyć zarówno wartość odsetkową, jak i odpisy amortyzacyjne. Z kolei w leasingu operacyjnym koszty firmy stanowią wszystkie opłaty leasingowe ponoszone w trakcie korzystania z przedmiotu leasingu. Wynajem traktowany jest jako usługa i pozwala na pełne odliczenie kosztów rat abonamentowych.

Sprawdź, jaka opcja opłaca się Twojemu przedsiębiorstwu i postaw na mądre finansowanie firmowego samochodu z Carsmile!